HOW TO HULA

Video's of  Kili Kilihune Hula Fitness Instructions available here

"AMI" - Circle

"Varu" - Figure 8

Basic Steps Kaholo - Ami - Hela

"Kaholo" -Vamp   "Ka'o" - Sway

"Puhi" - Angled Sway

Practice kaholo hela uwehe w/hands

"Hela" & "Double Hela"

HelaHela, Uwehe  & Uweke

 

Ai'holoholo, Heia, Ki'iwawai  - Uwehe